ICT Dalam PJK

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN, INSTITUT PERGURUAN KOTA BHARU

SELAMAT MENYAMBUT RAMADHAN

Posted by wsws on September 7, 2008

(sumber: http://f4iqun.files.wordpress.com)

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Unit 13 : Alamat URL

Posted by wsws on March 24, 2008

Setiap sumber yang ada dalam web seperti dokumen HTML, gambar, klip video, program dan sebagainya mempunyai alamat yang dikodkan mengikut skema URL (Universal Resource Locator). Setiap URL mempunyai tiga bahagian.

Contoh :


http://www.myhost.com/user/

definisi setiap bahagian :

http://Protokol atau perkhidmatan yang digunakan

http://www.myhost.comNama mesin/pelayan/hos di mana sumber dapat dicari

/user/Lokasi fail di dalam mesin/pelayan/hos itu.

URL ini dibaca begini ; Terdapat sebuah dokumen melalui protokol HTTP yang terletak di mesin http://www.myhost.com dan boleh dicapai dari direktori atau cabang /user/

PROTOKOL

Bahagian pertama URL menyatakan protokol internet yang diperlukan oleh pelayar web untuk mencapai sumber itu.  Protokol atau perkhidmatan yang biasa digunakan oleh pelayan-pelayan web ialah http: (HyperText Transfer Protocol).

Contoh protokol lain termasuk ftp: (mengarahkan pelayar web anda membuka satu sambungan FTP ke tapak sumber yang dinyatakan untuk mendapatkan fail tertentu).

mailto : (meminta pelayar web membuka tetingkap untuk menghantar e-mel ke alamat yang dinyatakan).

telnet : (mengarahkan pelayar web mengguna aplikasi telnet anda, kalau ada untuk membuka satu sambungan telnet ke alamat yang dinyatakan).

news :  (memberitahu pelayar web untuk mencapai kumpulan berita yang dinyatakan).

(rujukan : K.A.Muhamad (2000) Laman Web Peribadi Dengan Netscape Composer, Federal Publication, Kuala Lumpur)

Posted in tmk | Leave a Comment »

Unit 12 : Jaring Web Sedunia

Posted by wsws on March 24, 2008

Di dalam bab ini anda akan diperkenalkan mengenai dunia web. Jaring Web Sedunia yang lebih dikenali sebagai World Wide Web (atau secara ringkas, web atau WWW) adalah satu rangkaian sumber maklumat. Ia terdiri dari satu koleksi besar dokumen (halaman web) yang tersimpan dalam komputer yang terselerak di merata dunia. Halaman web ini boleh mnegandungi teks, gambar, bunyi, animasi mahupun sedutan video dan maklumatnya mencakupi ribuan topik dari perniagaan ke fizik nuklear dan dari hiburan ke perubatan.

Anda boleh membuka perisian Pelayar Web (browser) seperti :

1. Microsoft Internet Explorer

2. Netscape Navigator

3. Mozilla Firefox

4. Opera dll

Untuk membolehkan sumber web dapat dicapai secara meluas, WWW mengguna empat mekanisma ini :

  1. Kod atau bahasa penerbitan yang boleh difahami oleh semua sistem komputer (iaitu bahasa HTML).
  2. Pautan hiperteks di antara halaman-halaman web untuk memudahkan pelayaran antara sumber web.
  3. Skema penamaan yang seragam untuk mengenal pasti lokasi setiap sumber maklumat di web (iaitu URL)
  4. Protokol atau peraturan piawai yang diperlukan untuk mencapai sesuatu sumber web (misalnya http, ftp, telnet, mailto dan sebagainya)

Posted in tmk | Leave a Comment »

Hebahan : Virus Romeo a.k.a ILLS [CIXENT]

Posted by wsws on March 5, 2008

Virus yang menyerang kebanyakan pc di IPKB sekarang ini, virus ini dari Malaysia. Kesan dari virus ini ialah ia boleh meng’disable’ control panel, regedit, system tray, task manager, command prompt dan ……Antara file yang dicipta oleh Romeo Virus ialah :

C:WINDOWSsystem32V3-Force.exe
C:WINDOWSsystem32cipaplu.exe
C:WINDOWSsystem32mycaption.reg
C:WINDOWSsystem32butuhlu.bat
C:WINDOWSsystem32forattrib.bat
C:WINDOWSsystem32makedir.bat

dan virus ini menukar C drive name to:

(C:) jadi RoMeO A.K.A ILLS [CIXENT]

RoMeO A.K.A ILLS [CIXENT] or CIXENT Corp [CIXENT.V3.Force.LovePart.Small.vb] will display a popup title:

Jeng!!!Jeng!!!Jeng!!!Jeng!!!Jeng!!!Jeng!!!Jeng!!! x100 words( at start up..).

Masalah ini dapat diatasi oleh kebanyakan antivirus yang up to date datanya, melalui perbincangan di internet virus malaysia ini dapat diclear oleh antivirus yang dibina oleh anak tempatan, Virus_Guard v 1.8 dan GVR 4.1.

Posted in Virus dan Antivirus | 2 Comments »

Unit 11 : Pembinaan Alat Persembahan Visual

Posted by wsws on March 5, 2008

Kemahiran membuat persembahan segala hasil yang dikumpul kepada pelajar membantu guru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Power Point ialah satu program persembahan yang direka untuk membantu guru untuk mencipta persembahan visual dan pertunjukkan slaid. Dengan Power Point seorang guru itu boleh mencipta dan menggabungkan slaid menjadi persembahan visual untuk menyampaikan objektif pengajaran dengan berkesan lagi bergaya.

Nota selanjutnya boleh didapati disini :

Download Link : http://www.sendspace.com/file/q8ig5h

Posted in tmk | Leave a Comment »

Unit 10 : Kemahiran Mencari Maklumat Di Internet

Posted by wsws on March 5, 2008

Kemahiran mencari maklumat yang berguna di dalam internet merupakan asas dalam penggunaan ICT. Bahan-bahan yang berkaitan boleh digunakan sebagai alat sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. Internet satu gedung maklumat yang luas, penggunaan yang berkesan memberi kelebihan kepada seorang guru.

Nota selanjutnya boleh didapati disini :

Download Link : http://www.sendspace.com/file/rjumt9

Posted in tmk | Leave a Comment »

Nota Tambahan 1 dan 2

Posted by wsws on March 5, 2008

Kurikulum ICT yang dimasukkan dalam sukatan Pendidikan Jasmani untuk mendedahkan kepada pelajar pelbagai kemahiran penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini selaras dengan dasar kerajaan untuk menjadikan TMK sebagai salah satu agenda Negara. Modul ini bertujuan untuk memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam penggunaan multimedia dan internet. Di samping itu pelajar boleh membangun bahan perisian pengajaran dan pembelajaran mengikut kandungan kurikulum yang telah diaplikasikan mengikut konsep pedagogi TMK. Diharapkan selepas mengikuti modul ini pelajar akan dapat memberi satu dimensi baru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Nota Tambahan 1 : Tajuk : P & P PJ

Download Link : http://www.sendspace.com/file/twuhvz

Nota Tambahan 2 : Tajuk : Amalan Pedagogi

Download Link : http://www.sendspace.com/file/9ztfih

Posted in Nota Tambahan | 8 Comments »

Tugasan KKBI : TMK Dalam PJK

Posted by wsws on February 27, 2008

Soalan KKBI

Perkembangan pesat bidang teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) turut memberi kesan ke atas sistem pendidikan khususnya daripada aspek pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan TMK membantu pelajar dalam menguasai pengetahuan yang dikehendaki dan meningkatkan motivasi pelajar dalam Pendidikan Jasmani. Pemahaman sukatan secara lebih jelas memberi gambaran sebenar bagaimana TMK dapat digunakan dalam pengajaran secara lebih berkesan. Aspek teori dan praktikal dalam Pendidikan Jasmani dikukuhkan lagi dengan bantuan penggunaan TMK.

Oleh itu anda ditugaskan untuk membina perisian kursus pendidikan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dalam tajuk olahraga yang telah diberi. Perisian kursus pendidikan ini adalah tugasan kumpulan (2 orang setiap kumpulan). Perisian ini hendaklah :

1. Dibina menggunakan perisian persembahan PowerPoint atau alat pengarangan lain yang sesuai.

2. Mengandungi maklumat yang berkaitan dengan tajuk olahraga yang telah diberi.

3. Mengintegrasi elemen teks, audio atau video, grafik dan animasi.

4. Interaktif dan mesra pengguna.

5. Lengkap dengan cara penggunaanya

Perisian kursus yang telah disiap hendaklah dipakejkan dan dihantar dalam bentuk CD-ROM dan bertulis dalam kertas kerja selewat-lewatnya pada 1 April 2008 beserta dengan catatan refleksi secara individu.

Perlu ditegaskan plagiatrisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Guru pelatih yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima.

Sekian.

Posted in KKBI | 20 Comments »

Unit 9 : Enjin Pencari (TUGASAN 7)

Posted by wsws on February 22, 2008

Soalan 1 : Apa yang dimaksudkan dengan enjin pencari ?

Soalan 2 : Senaraikan 5 enjin pencari yang biasa anda gunakan untuk melayari internet.

Jawapan anda hendaklah ditulis melalui ruangan comments sebelum 1 hb Mac 2008. (Jawapan yang ditulis hendaklah padat, tepat dan ringkas, sesuai untuk menjawab soalan struktur).

Posted in Ruangan perbincangan | 40 Comments »

Unit 8 : Laman Web (TUGASAN 6)

Posted by wsws on February 22, 2008

Soalan 1 : Apa maksud laman web ?

Soalan 2 : Senaraikan 5 laman web yang membincangkan tentang olahraga.

Jawapan anda hendaklah ditulis melalui ruangan comments sebelum 28 hb Februari 2008. (Jawapan yang ditulis hendaklah padat, tepat dan ringkas, sesuai untuk menjawab soalan struktur).

Posted in Ruangan perbincangan | 41 Comments »

Unit 7 : E-mail (TUGASAN 5)

Posted by wsws on February 5, 2008

Anda dikehendaki mencari apa maksud, kegunaan dan cara menggunakan e-mail. Tulis diruangan comments beserta dengan rujukan (seperti nama buku, website dan sebagainya).

Jawapan anda hendaklah ditulis melalui ruangan comments sebelum 22 hb Februari 2008.

Posted in Ruangan perbincangan | 44 Comments »

Unit 6 : Rumusan TMK dalam P & P

Posted by wsws on February 5, 2008

Kecanggihan kemudahan ICT yang terdapat di sekolah-sekolah pada masa ini adalah tidak seragam. Ada yang memiliki bilangan komputer melebihi 100 set, ada yang memiliki hanya 1 set. Ada yang meletak komputer di dalam bilik darjah, ada juga yang meletakkan semua komputer ini di dalam makmal. Ada yang memiliki sambungan kepada Internet, ada yang tidak.

Nota Unit 6 boleh didownload disini :

http://www.sendspace.com/file/lwyrde

SELAMAT BELAJAR

(Rujukan Nota : Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran dari Unit Komputer Dalam Pendidikan Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia)

Posted in tmk | Leave a Comment »

UNIT 5: ICT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi

Posted by wsws on February 4, 2008

ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk.

Nota Unit 5 boleh didownload di sini :
http://www.sendspace.com/file/rmls9w

SELAMAT BELAJAR

(Rujukan Nota : Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran dari Unit Komputer Dalam Pendidikan Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia)

Posted in tmk | Leave a Comment »

Pertanyaan

Posted by wsws on February 4, 2008

Sebarang pertanyaan, komen, cadangan, pendapat, pengkongsian maklumat atau apa saja mengenai tmk dalam pjk ini bolehlah diluahkan dibawah tag ‘comments’. Saya mengalu-alukan pendapat anda semua dan jika saya berkesempatan akan saya cuba jawab dengan sebaik mungkin.

Selamat Belajar

Posted in Uncategorized | 11 Comments »

Tugasan 4 : Template bagi Power Point

Posted by wsws on February 3, 2008

Dalam kumpulan tugasan KKBI, anda dikehendaki mencari 2 template bagi power point. (Template hendaklah selain dari template yang telah ada dalam program power point microsoft office). Hantar template tersebut ke e-mail pjktmk2008@yahoo.com sebelum 22 hb Februari 2008.

Posted in Tugasan | 2 Comments »